Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Micha?l van Straalen van MKB-Nederland hebben vandaag in Rotterdam een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Hiervoor stelt de minister voor de komende vier jaar een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar aan MKB-Nederland.

De MKB aanpak voor duurzame inzetbaarheid beoogt mensen tot hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats bij Coolblue in Rotterdam, een webwinkel gericht op consumentenelektronica. Voor deze locatie is gekozen omdat het gaat om een bedrijf waar betrokkenheid bij en flexibiliteit van werknemers centraal staan.

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig dat werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen speelt een rol. Over een paar jaar hebben werknemers immers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook om ruimte voor scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer, en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat er ook om dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven. De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij.

Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zijn met elkaar overeengekomen dat MKB-Nederland de komende vier jaar een trekkersrol zal vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar is het de bedoeling dat tenminste 1000 bedrijven actief zijn geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dynamics Dossier
Dynamics Dossier B.V. levert complete bedrijfssoftware voor arbodienstverleners gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. In de dossieradministratie worden o.a. verzuim-, re-integratie- en keuringsdossiers effici?nt beheerd. De krachtige workflow-functionaliteit biedt controle over taken, afspraken en documenten. Dynamics Dossier wordt standaard geleverd met een complete financi?le administratie, UWV-formulieren, poortwachter-workflow en tijdregistratie. En een oplossing die naadloos samenwerkt met andere producten van Microsoft zoals Outlook (agenda/planning en e-mail), Word en Excel. Voor het Microsoft Dynamics ? platform zijn diverse (gratis) add-ons beschikbaar zoals JetExpress (rapportages – koppeling met Excel) en Zetadocs Express (koppeling met SharePoint t.b.v. bijvoorbeeld een digitaal archief).

Dynamics Dossier is een betaalbare, veilige en complete oplossing. Beschikbaar in de Cloud (Windows Azure) of in eigen beheer. Beschikbaar als desktopapplicatie en webapplicatie voor arbodienstmedewerkers, bedrijfsartsen, leidinggevenden en medewerkers (persoonlijk gezondheidsdossier).

Voor veer informatie bel: 030 – 8201333 of kijk op www.dynamicsdossier.nl / www.arbo-software.nl