Dé tip ter voorbereiding op de nieuwe Europese privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De wetgeving is al in 2016 ingevoerd maar aangezien de aanscherping van de wet veel impact heeft, hebben bedrijven tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om deze veranderingen door te voeren.

Waarom voldoen aan AVG?

Werkt u met of bewerkt uw organisatie privacygevoelige informatie dan is de wetgeving op u van toepassing. Het niet voldoen aan de wetgeving kan verregaande (dure) gevolgen hebben. Boetes mogen echter niet de enige reden voor actie zijn. De gebruikers van uw software of systemen vragen ook om zekerheid. Zij verwachten dat de veiligheid van hun gegevens is gegarandeerd en krijgen met de AVG voor meer rechten (zoals het recht op vergetelheid).

Het is dus van belang dat u kunt aantonen dat u met de grootste zorg omgaat met deze belangrijke asset en bent voorbereid op de wijzigingen vanuit de AVG.

Praktische voorbereiding

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10 stappenplan opgezet waarmee u zich kunt voorbereiden op de AVG. Dit stappenplan begint bij bewustwording en een inventarisatie. Vervolgens komen zaken aan bod als een Privacy Impact Assessment (PIA), Privacy by design en de functionaris gegevensbescherming. Allemaal zaken waarmee u tijdig aan de slag moet om voorbereid te zijn op de komst van de AVG.

Onze tip: begin met de bewustwording door het uitvoeren van een nulmeting. Waar staat u nu en wat moet u nog doen om u voor te bereiden?

Nulmeting

Om inzicht te krijgen in hoeverre reeds wordt voldaan aan de rechten en plichten vanuit de AVG voeren wij in samenwerking met onze securitypartner 2-Control een GAP-analyse uit. De GAP-analyse wordt uitgevoerd aan de hand van interviews met verantwoordelijken binnen de organisatie. Hierbij wordt vastgesteld welke maatregelen wel, niet of gedeeltelijk aanwezig zijn, met toelichting en eigenaar. Het doel van een nulmeting is de huidige situatie in kaart te brengen en een mooi startpunt te vormen voor concrete vervolgacties.

Kennisdag AVG

Hebben wij uw aandacht getrokken maar weet u niet waar te beginnen? Wij kunnen u tijdens een informatief oriënterend gesprek meer vertellen. Of kom naar onze informatiedag die wij op 28 september in samenwerking met onze securitypartner 2-Control organiseren. Wij delen onze kennis en zorgen zodat u de lente van 2018 vol vertrouwen tegemoet ziet.

Inschrijven voor de AVG kennisdag.

Dynamics Dossier
Dynamics Dossier B.V. levert complete bedrijfssoftware voor arbodienstverleners gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. In de dossieradministratie worden o.a. verzuim-, re-integratie- en keuringsdossiers efficiënt beheerd. De krachtige workflow-functionaliteit biedt controle over taken, afspraken en documenten. Dynamics Dossier wordt standaard geleverd met een complete financiële administratie, UWV-formulieren, poortwachter-workflow, tijdregistratie en Office 365.

Dynamics Dossier is een betaalbare, veilige en complete oplossing. Te installeren op uw eigen server of beschikbaar als service uit de cloud. Toegankelijk via browser, desktop-app, tablet en de smartphone. Speciaal voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen, leidinggevenden en medewerkers (persoonlijk gezondheidsdossier).

Voor veer informatie bel: 030 – 8201333 of kijk op www.dynamicsdossier.nl / www.arbo-software.nl