Betrokkenheid werknemers bij arbozorg vergroot.

Het gezond functioneren van werkend Nederland wordt verbeterd door meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Dat is de aanbeveling van brancheorganisatie OVAL naar aanleiding van de brief die minister Asscher gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd als reactie op het SER-advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. ?We zijn blij dat de minister voorstelt om de huidige arbeidsgerelelateerde zorg te versterken. Daarmee kan de aandacht meer uitgaan naar het fit, competent en betrokken krijgen en houden van alle werkenden. Dat zijn de thema?s die aansluiten op de arbeidsmarkt van morgen?, stelt Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.

?De afgelopen jaren zijn goede resultaten geboekt: historisch laag ziekteverzuim, goede arbeidsomstandigheden, ruimte voor maatwerk en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling?, aldus Van der Pol. ?Er is echter altijd ruimte voor verbetering. We zijn daarom blij met de concrete voorstellen die hierover zijn opgenomen?.

Iedere werknemer krijgt het recht om een bedrijfsarts te consulteren en het arbeidsomstandighedenspreekuur wordt opnieuw ingevoerd. De vrije toegang tot de bedrijfsarts wordt ook vastgelegd in een ‘basiscontract’. Een goede zaak volgens Van der Pol. ?Het basiscontract zorgt ervoor dat binnen alle bedrijven duidelijk is wat de wettelijke eisen zijn bij verzuimbegeleiding, keuringen en de risico-inventarisatie en ?evaluatie. Zo weet iedere werkende waarop hij kan rekenen. Dat is wel zo helder. Ook kan in het basiscontract worden opgenomen hoe preventie wordt versterkt, zodat de inzetbaarheid ook voor de toekomst wordt geborgd ?. In de praktijk komt het voor dat werkgever en werknemer het niet eens worden over het te volgen re-integratietraject, waardoor dit stagneert. In de brief stelt Asscher voor om de mogelijkheid van een ‘second opinion’ bij een andere bedrijfsarts te bieden. Van der Pol: ?Dat voorstel sluit goed aan op onze idee?n. Vanuit de branche is al een plan ontwikkeld over de uitvoering van een ‘second opinion’ op het oordeel van de bedrijfsarts?.

Bron: Oval

Dynamics Dossier
Dynamics Dossier B.V. levert complete bedrijfssoftware voor arbodienstverleners gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. In de dossieradministratie worden o.a. verzuim-, re-integratie- en keuringsdossiers effici?nt beheerd. De krachtige workflow-functionaliteit biedt controle over taken, afspraken en documenten. Dynamics Dossier wordt standaard geleverd met een complete financi?le administratie, UWV-formulieren, poortwachter-workflow, tijdregistratie en Office 365. Voor het Microsoft Dynamics ? platform zijn diverse (gratis) add-ons beschikbaar zoals JetExpress (rapportages – koppeling met Excel) en Zetadocs Express (koppeling met SharePoint t.b.v. bijvoorbeeld een digitaal archief).

Dynamics Dossier is een betaalbare, veilige en complete oplossing. Te installeren op uw eigen server (in huis of in een private cloud) of beschikbaar als service vanaf de Dynamics Dossier cloud server (private tenant). Toegankelijk via browser, desktop-app, tablet en de smartphone. Speciaal voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen, leidinggevenden en medewerkers (persoonlijk gezondheidsdossier).

Voor veer informatie bel: 030 – 8201333 of kijk op www.dynamicsdossier.nl / www.arbo-software.nl